Projektiranje

Nudimo izradu rješenja i projekata poslovnih, stambenih i obiteljskih objekata, kao i projekata iz područja niskogradnje:

  • koncepcija i osnovna rješenja
  • izrada idejnih projekata za ishođenje lokacijske dozvole
  • glavni projekt za ishođenje građevinske dozvole
  • izvedbeni projekti svih grupa radova
  • izrada troškovnika svih grupa radova
  • planiranje troškova gradnje
  • snimanje postojećih stanja
  • ponudbena tehnička dokumentacija

Kontaktirajte nas s povjerenjem!