O uredu

O uredu

Ured ovlaštene inženjerke građevinarstva Ana Bitunjac, mag.ing.aedif. bavi se projektiranjem i tehničkim savjetovanjem u građevinarstvu.
Ured sudjeluje u izradi projekata za sve vrste građevina niskogradnje i visokogradnje.
Ured izrađuje dokumentaciju za potrebe legalizacije bespravno izgrađenih zgrada na području Dalmacije.
Ured nudi uslugu energetskog pregleda i energetskog certificiranja zgrada sa jednostavnim tehničkim sustavom (bruto građevinske površine do 400 m2) kao i izradu projekata energetske obnove zgrada.